givingdesk

Velocity To Inverse Correlation to VIX/Bonds Strategy (2020)

This strategy measures and creates a signal when an asset is moving out of a correlation with high yield bonds or the CBOE VIX into an inverse correlation, as well as when an asset is losing correlation with a top corporate bonds ETF . When this signal is triggered, the simulation has the portfolio asset go long.

Additionally, exits are based on a 2% stop loss and a 2% take profit for simplicity sake to indicate whether the direct next move in the asset is up or down.
This was originally tested as a descent indicator for Ethereum's 2020 moves as institutional investors moved into the market.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?