guikroth

Range Filter Buy and Sell 5min

Original Version credits to DonovanWall

Actual Version i just set alerts and change the parameters for BTCUSDC 5min Chart.

NO REPAINT.

Wait For Barclose

Release Notes: Update to Version 4.


For use like Strategy and backtest,

1. Change the word "study" for "strategy"
2. Add this at the end
strategy.entry( id = "Long", long = true, when = longCondition )
strategy.close( id = "Long", when = shortCondition )
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?