barrettdenning

Stochastic/LSMA

This is the Stochastic / LSMA Buy and Sell indicator. The Buy signal is generated when the %K line crosses up above the %D line from the stochastics while the signal candle is green and has come after a red candle. The Sell signal is generated when the %K line crosses down below the %D line from the stochastics while the signal candle is red and has come after a green candle. The default settings are %K Length is 5, the %K Smoothing is 3, and the %D Smoothing is 3 with the LSMA period being 30. I use this indicator to scalp 2 points at a time on the E-Mini (ES) on a 1 minute timeframe. I like to use a stop loss of 2 points and a target of 2 points. The LSMA helps to reduce fake signals and should also be used to see the overall trend. I hope this helps.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?