Crypto_BitCoinTrader

Buy / Sell indicator light version [Crypto_BCT]

The indicator is based on the search for the lowest bars in a given period (can be customized).
You can add a search for the highest bars to determine the closed order points.
You can add a filter by the value of the RSI (you can customized it separately for buying and selling).
Alerts for buying and selling are set.
It can be used to work with bots, for example 3COMMAS DCA bot.

--------------------------

Signal Condition Settings:

(Buy) Lowest Bar
The closing of the current bar is lower than the closing of the bars back in this range

(Buy) RSI value <
The RSI index is below this value

(Sell) Highest Bar
The closing of the current bar is higher than the closing of bars in this range

(Sell) RSI value >
The RSI index is higher than this value
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?