DoctaBot

ATR SL + Position Size Calculator [DoctaBot]

Props to @Veryfid for his original script 'ATR Stop Loss Finder'.

The concept is simple. We use the average true range to determine an appropriate stop loss distance based on recent volatility. The original script calculated the stop loss offset from the current candle's high or low. Here, I've added the option to offset stop loss from the recent local low or local high (a better way in my opinion).

I have also added a feature to automatically calculate position size by either dollar amount or as a percent of your account size to suit your risk profile (percent of account at risk per trade). This calculator supports use of leverage to calculate the amount of margin required to open desired position size.

Reach me on Twitter: @DoctaBot
Sign up for TradingView: www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=federalPlayer66324
USDT (TRC20): TBELyC4PwYpKkdvNdr1iqE1j8abBijibqt
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?