HPotter

CMOav Backtest

This indicator plots average of three different length CMO's. This indicator
was developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected
trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what he
calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and other
indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar Chande
and Stanley Kroll.

You can change long to short in the Input Settings
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?