Laforge451

Moving Averages Cross

Laforge451 Pro+ Uppdaterad   
This Indicator helps you spot crosses between moving averages.
Thought to combine short term and long term strategies.
A complementary element for your trading tool belt.

The First study (short term):
Helps you visualise the relation between two simple moving averages (9,21) by default.


The Second study (long term):
Helps you identify the relation between three simple moving averages (50,100, 200) by default.
Spot Golden Crosses and Death Crosses from far.Release Notes:
Simple Moving Averages Indicator.
Explore 2 Studies

First study:
The relation between 2EMA
Default: 9EMA and 21EMA

Second study:
The relation between 3MA
Default: 50MA, 100MA and 200MA

Spot Trend direction and Golden/Death Crosses.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?