processingclouds

Close Combination Lock Style - Visual Appeal

This creates a combination style closing price change on each tick.

  • It has two theme options, one as silver dials for Dark Theme and the other as black dials for White Theme.

  • We get fixated to watching closing prices on charts and it gets visually daunting. This creates a combination style price change which updates on each tick, which is quite pleasing to the eye.

  • When new price is above current center line, it shift the above prices showing ▲ arrow, and if new price is lower, it will shift the bottom prices showing ▼ arrow. If there is no change in price between the ticks, it will show =.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?