O618Crypto

Roberts Pi Cycle Top and Bottom Indicator BTC

Indicator Overview
The Pi Cycle Top Indicator has historically been effective in picking out the timing of market cycle highs to within 3 days.
It uses the 111 day moving average (111DMA) and a newly created multiple of the 350 day moving average, the 350DMA x 2.

This updated indicator is based on the original x2 Daily Simple Moving Average Pi Cycle Top Indicator for BTCUSD but with the addition of a 3rd 350 SMA

Standard Pi Cycle SMA = 350*2 SMA + 111 SMA

Updated Pi Cycle SMA = 350*2 SMA + 111 SMA + 350 SMA

How It Can Be Used / How to Read:

Chart should be used on BTCUSD only
Chart should be set to Daily Timeframe only

Buy signal RED SMA crosses up over WHITE SMA


Sell Signal RED SMA crosses up over GREEN SMA (a vetical yellow line will indicate the cycle top)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?