Library "FrostyBot"

JSON Alert Builder for FrostyBot.js Binance Futures and FTX orders
github.com/CryptoMF/...ot-Command-Reference
More Complete Version Soon.


TODO: Comment Functions and annotations from command reference ^^
TODO: Add additional whitelist and symbol mappings.


leverage()

buy()

sell()

cancelall()

closelong()

closeshort()

traillong()

trailshort()

long()

short()

takeprofit()

stoploss()
Versionsinformation:
v2

TYPO: 'symbols' -> 'symbol'
Versionsinformation:
v3

- Fixed 'command' for trade order.
Versionsinformation:
v4
MAJOR overhaul,, Works a treat now.
yet to fill in the parameters and info,
please rely on frosty bot's documentation for usage

TODO: the remaining functions...

Added:
map(_coin, _base, ticker)
  Map a Symbol from Tradingview to your Frostybot (REQUIRED ONCE EVER / SYMBOL)
No automatic way of this yet (to keep function available for MULTI TICKER scripts.)
  Parameters:
    _coin: (string) the left side of a pair " > ______ < / ..... " ( BTCUSDT => BTC)
    _base: (string) the right side of a pair " ...... / > ______ < " ( BTCUSDT => USDT)
    ticker: (string) the built in tickerid for the coin (syminfo.tickerid / input.symbol)

test()
Versionsinformation:
v5
Added References and comments to functions.

Updated:
buy(stub, ticker, _qty, _sizeType, _priceType, _price, _max, postonly)
  buy order alert constructor for frostybot
  Parameters:
    stub: (string) Stub value for your Frostybot server
    ticker: (string) Syminfo.tickerid Value (BINANCE:BTCUSDTPERP)
    _qty: (float ) Quantity (Changes depending on price type)
    _sizeType: (string) "absolute" => Exact Size (Position or Qty.. SEE DOCUMENTATION!)
"factor" => Factor of current Position (1.5 = 150%, .5 = 50%)
"percent" => Percent of Equity
    _priceType: (string) "absolute" => exactly the price input is dollars
"relative" => market + price input is dollars
"percent" => market + price input is percent
    _price: (float ) Price Input (SEE DOCUMENTATION!!)
    _max: (float ) Maximum Position Size Limiter
    postonly: (bool ) Place as "post only"
  Returns: (string) Alert Message in JSON format

sell(stub, ticker, _qty, _sizeType, _priceType, _price, _max, postonly)
  sell order alert constructor for frostybot
  Parameters:
    stub: (string) Stub value for your Frostybot server
    ticker: (string) Syminfo.tickerid Value (BINANCE:BTCUSDTPERP)
    _qty: (float ) Quantity (Changes depending on price type)
    _sizeType: (string) "absolute" => Exact Size (Position or Qty.. SEE DOCUMENTATION!)
"factor" => Factor of current Position (1.5 = 150%, .5 = 50%)
"percent" => Percent of Equity
    _priceType: (string) "absolute" => exactly the price input is dollars
"relative" => market + price input is dollars
"percent" => market + price input is percent
    _price: (float ) Price Input (SEE DOCUMENTATION!!)
    _max: (float ) Maximum Position Size Limiter
    postonly: (bool ) Place as "post only"
  Returns: (string) Alert Message in JSON format

test(_testchoice, _ticker, _stub, _checkalert, _label)
  Parameters:
    _testchoice: (int) Alert to test
    _ticker: (string) Ticker input
    _stub: (string) Stub input
    _checkalert: (bool) Send alerts (3 / minute if activer)
    _label: (bool) Show Alerts on Label
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.