Noldo

ANN MACD S&P 500

This script is formed by training the S & P 500 Index with various indicators. Details :

Learning cycles: 78089
AutoSave cycles: 100
Training error: 0.011650 (Far less than the target, but acceptable.)

Input columns: 19
Output columns: 1
Excluded columns: 0

Training example rows: 300
Validating example rows: 0
Querying example rows: 0
Excluded example rows: 0
Duplicated example rows: 0

Input nodes connected: 19

Hidden layer 1 nodes: 2
Hidden layer 2 nodes: 1
Hidden layer 3 nodes: 0

Output nodes: 1

Learning rate: 0.7000
Momentum: 0.8000
Target error: 0.0100

Note : Thanks for dear wroclai for his great effort .
Deep learning series will continue . Stay tuned! Regards.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?