JoeBlob

Timeframed Moving Average Ribbon

Added timeframe inputs for each of the moving averages in the stock TradingView Moving Average Ribbon indicator.

Now one can use a combination of different moving averages such as the following without readjusting the indicator's settings when switching the chart's timeframes:
- 390 period 5 minute (5 day equivalent) SMA
- 150 period 1 day (30 week equivalent) EMA
- 200 period 1 week (50 month equivalent) SMA
- 50 period chart timeframe SMA
- 100 period chart timeframe SMA
- 200 period chart timeframe SMA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?