mdenson

Zero Lag Detrended Price Oscillator (ZL DPO)

This indicator attempts to create a zero lag Detrended price oscillator using 2 different scripts. I actually really like the results so far. I hope you all find it useful too.

Green>Red = long
Red>Green = short

The lines on the example chart are some of the signals that the indicator gave on default settings.

The greens are wins, reds are outright losses, and blues are "scratch" trades(signal for other side before hitting stop loss).
All of the signals tested were using NNFX money management to see if they are wins or losses(1.5x atr for SL and 1 Atr for TP).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?