wielkieef

5min BTC scalping [5min]

wielkieef Premium Uppdaterad   
Hello


This is my current scalping bot for 5min BINANCE:BTCUSDTPERP

This one is REALY simple bot

TP: 0.7%
SL: 2.8%

This one could be easily set for 1-5x leverage, however be careful with high lev.

Bot using only two indicators for open Long or Short positions

To detect perfect area for scalps I use PKAMA ,

this indicator allows me entering the position only without strong trends movemments .

And for entering position I use crossovers for Bollinger Bands
while we cross under lower band while PKAMA showing flat trend, bot open Longs

while we cross over upper band while PAKAMA showing flat trend, bot open Shorts

Simple and easy

Enjoy !
Release Notes:
Optimalization for 03.12.2022

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?