mcbw_

Magic Moving Averages!

Magic Moving Averages! is an indicator that comes standard in many forex trading platforms, and now on Tradingview designed for comfortable readability! It incorporates a series of simple moving averages plotted together with increasing periods. Finding a good trade with this is easily found with a set of rules. I took a course with Alex du Plooy on these rules and am using his suggested default values, however there are many more teachers of this method that have various rules that may be similar. If you desire a greater MA spread simply increase the MA Separation value in the input. Best for 15 mins or longer charts.

Happy trading
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?