EsIstTurnt

Relevant World GDP Grouped

Looking at a basket of countries total GDP for comparing size of economy. Makes it easy to select your own groupings of countries for comparison. A country's GDP is the total of consumer spending (C) plus business investment (I) and government spending (G), plus net exports, which is total exports minus total imports (X – M). Alliances visualized was the original idea but wasn't quite sure for a lot of other countries where they stand so it is what it is; feel free to improve.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?