Travelling_Trader

Directional Bias

A Directional Bias to stop me trading against the trend

Utilising EMA'S - I personally view on the 15M TF but it can be set on any

40/50/60 15Minute STF

and 13/35/50 - 30M 1H and 4H HTF

Mixing them together in direction and location to each other Gives a 6 colour system for keeping away from trading against trend

Dark Red Both Align - Sells Only do not take Buy Trades
Medium Red HTF and Dark Red Mix - Sells Only do not take Buy Trades
Light Red STF - if in a mix with Blanks and greens - Trade Both Directions - if 8 hours of solid Light Red ? Darker Red - do not take Buy Trades - Sells Only

Orange - Trading Both ways - No Directional Bias

Dark Green Both Align - Buys Only do not take Sell Trades
Medium Green HTF and Dark Green Mix - Buys Only do not take Sell Trades
Light Red STF - if in a mix with Blanks and greens - Trade Both Directions - if 8 hours of solid Light Green ? Darker Green - do not take Sell Trades - Buys Only

Alert Setting for Change of Direction included

I find this useful - to at least give me a pause for thought when I am about to trade against the trend - I hope you do toVersionsinformation:
Altered Title info - hope you find useful
Versionsinformation:
Excess Code Removed ( This is part of a bigger script elsewhere)
Versionsinformation:
Made Separate
Versionsinformation:
Added Wrong Code!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?