siddmuk2005

SIDD-Master-Moving-Average

siddmuk2005 Uppdaterad   
SIDD-Master-Moving-Average is based on RSI average calculation Moving average plotted on chart.
This Moving Average is giving 2 signals Bullish and Bearish .

Whenever Bullish signals is coming price is doing crossover with moving average on upside and this indicate price will go up from current market price.

Whenever Bearish signals is coming price is doing cross-under with moving average on downside and this indicate price will go down from current market price.

Moving average color is changing based on upside movement or downside movement , for upside its green and for downside its orange color.

This indicator i have created with stop loss line means any price close below cross line for bullish position then that trade should be closed and take the stop loss. similarly for Bearish trade and candle close above stop loss line means trade should be closed and take the stop loss.
Stop loss i have taken care with ATR and Super trend you can see the settings.

I have defined setting for general use of indicator if any modification on setting then result may vary.

Its multi time frame moving average. And I have given time frame for indicator as well so if any trending move need to capture then that setting need to be increased with respect to chart time frame else keep it same.

I have added commission and slippages as well in indicator.

Ping me or DM me to subscribe this indicator.

I have given all my indicator details below link (Signature URL). You can check indicators and call me on given number or email me on given email to access the scripts and indicators. Telegram link is also given you can ping me there.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer : Past performance of the indicator is not giving guarantee for future performance as well, it may change as per market condition.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Release Notes:
Updated the code for signal configuration

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta siddmuk2005 för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.