mehmegunes

AllTimeHighLow

Library "AllTimeHighLow"
Provides functions calculating the all-time high/low of values.

hi(val)
  Calculates the all-time high of a series.
  Parameters:
    val: Series to use (`high` is used if no argument is supplied).
  Returns: The all-time high for the series.

lo(val)
  Calculates the all-time low of a series.
  Parameters:
    val: Series to use (`low` is used if no argument is supplied).
  Returns: The all-time low for the series.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.