TradingWolf

Heikin Multi Time Frame

TradingWolf Premium Uppdaterad   
// How it Works \\
This script calculates the open and close prices of Heikin Ashi candles across multiple timeframes,
If the candle formed on that timeframe is green it will display in the table a green square, If the candle is red, the square will display red.

// Settings \\
You can change the colours of the plots
You can also Change any of the timeframes which the Heikin Ashi candles are being calculated on

// Use Case \\
Heikin Ashi candles are often used to give a smoother trend direction and help cancel out some of the noice/consolidation.
It can also be use as trend detection for multiple timeframes at once

// Suggestions \\
Happy for anyone to make any suggestions on changes which could improve the script,

// Terms \\
Feel free to use the script, If you do use the scrip please just tag me as I am interested to see how people are using it. Good Luck!
Release Notes: Minor Update
Just changed the plotting calculation slightly
Release Notes: Added Alerts

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?