cheatcountry

Ehlers NonLinear Filter [CC]

The NonLinear Filter was created by John Ehlers and this one of his more unknown filters that work very well as a trendline and moving average. This is one of my favorites along with the instantenous trendlines that he created. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish scripts for!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?