umur.ozkul

Heikin Ashi Oscillator

umur.ozkul Pro+ Uppdaterad   
Trigger (Current Period): Heikin Ashi candle heights are plotted to form and oscillator.
Trend (1W): A slower period is also plotted.

When Trend is rising, dips in the Trigger are buying opportunities
When Trend is descending, peaks in the Trigger are selling opportunities
Release Notes: A new color scheme:
The color shade changes according to the slope angle of the oscillator.
When the prices are rising and a bar is smaller than the previous one, the slope angle is smaller, it shades lighter.
When the prices are decreasing and a bar is smaller than the previous one, the slope angle is smaller, it shades lighter.

This might hint at an upcoming trend change.

The old color scheme is available in the indicator configuration.

The whole purpose of this indicator is that you don't want to use Heikin-Ashi candles but nevertheless you want to access that information also. You can enjoy the Heikin-Ashi trend changes while using normal candles
Release Notes: The new color scheme is buggy. Canceling
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?