MontyTheGuy

10 MAs Alpha Indicator by Monty

MontyTheGuy Uppdaterad   
This indicator is a part of the script I coded earlier this month.
The name is to surprise one of our discord member.
I will publish that indicator in a few days as well, but publishing this as a gesture of giving back to the community.
Indicator has:
  • 10 Moving Averages
    Adjustable Color, Opacity and Size etc
    Shows Labels for each of the MA.
    Can be shifted between EMA or SMA
    Can be fixed to show a specific TF MA on current Timeframe.

Versionsinformation:
Updated the label styling colors.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?