UnknownUnicorn1043646

Function Square Wave

This is a script to draw a square wave on the chart, with an indicator for current price.

Markets undergoing Dow Jones or Wyckoff Accumulation/Distribution cycles tend to move in such waves, and if the period of the cycles are detected, a signal for accumulation/distribution phases can be created as an early warning.

Useful inputs:
- Average True Range as the wave height.
- Assumed Wave period as the wave duration.

I divided the current price wave by 2 to make the indicator more visually friendly.

GLHF
- DPT
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?