PRO_Indicators

MTF Previous Open/Close/Range

PRO_Indicators Premium Uppdaterad   
This indicator will simply plot on your chart the Daily/Weekly/Monthly previous candle levels.
The "Auto" mode will allow automatic adjustment of timeframe displayed according to your chart.
Otherwise you can select manually.
Indicator plots the open/close and colors the high-low range area in the background.

Hope this simple indicator will help you !
You can check my indicators via my TradingView's Profile : @PRO_Indicators
Versionsinformation:
Added support for quarters and year timeframes.
Added the optional plot of the 61% extension line (this extension generally acts like a support/resistance)
Versionsinformation:
Added more timeframe options and a gap highlighting (can be desactivated)

Daily Market Reviews (FR+ENG) : youtube.com/c/proindicatorsbundle

// Website : pro-indicators.com
// Discord : discord.gg/Agdf5rt
// Twitter (FR) : twitter.com/Phil_RX
// Telegram (ENG) : t.me/pro_indicators
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?