Dreadblitz

ESPECULATOR X

New indicator, I hope you like it.

- If you want to filter more the signals you can activate in MacD Filter in the configuration.

- The use of the indicator is simple, with a simple Trader evaluation you can take good positions.Note:
Volume Required

Thumb up if you think it's a good tool ..

Good energy for everyone.

Regards.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?