RicardoSantos

[RS]Fractals V9

update: added optional option for marking the fractals with bgcolor (request for: faizal.mansor.908)
Ta bort från favoritskript Lägg till som favoritskript
study(title='[RS]Fractals V9', overlay=true)
showPatterns = input(true)
showBarColors = input(false)
// ||---  Fractal Recognition:
filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals:")

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractal Recognition Functions: ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] : false

isBWFractal(mode) =>
  ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and high[2] > high[0] :
    mode == -1 ? low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||

filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)

plotshape(filteredtopf, title='Filtered Top Fractals', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, offset=-2)
plotshape(filteredbotf, title='Filtered Bottom Fractals', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows -------------------------------------------||
ShowHHLL = input(false)
higherhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
lowerhigh = filteredtopf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0) and
    valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
    )
higherlow = filteredbotf == false ? false : ( 
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )
lowerlow = filteredbotf == false ? false : (
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0) and
    valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
    )

plotshape(ShowHHLL ? higherhigh : na, title='Higher High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[HH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerhigh : na, title='Lower High', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[LH]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? higherlow : na, title='High Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[HL]", offset=-2)
plotshape(ShowHHLL ? lowerlow : na, title='Lower Low', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[LL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Fractals from higher Timeframe: --------------------------------------------------------------||
ShowTimeFractals1 = input(false)
timeframe1 = input("240")


isTFFractal(mode, tf) => 
  ret = mode == 1 ? valuewhen(higherhigh == true, high[2], 0) >= security(tickerid, tf, high) :
    mode == -1 ? valuewhen(lowerlow == true, low[2], 0) <= security(tickerid, tf, low) : false

higherhhigh = higherhigh == false ? false : isTFFractal(1, timeframe1)
lowerllow = lowerlow == false ? false : isTFFractal(-1, timeframe1)

plotshape(ShowTimeFractals1 ? higherhhigh : na, title='Timed Top Fractals', style=shape.square, location=location.abovebar, color=maroon, text="[TH]", offset=-2)
plotshape(ShowTimeFractals1 ? lowerllow : na, title='Timed Bottom Fractals', style=shape.square, location=location.belowbar, color=green, text="[TL]", offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel1 = input(false)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredtopf ? high[2] : na), title='Top Channel 1', color=black, offset=-2)
plot(not showchannel1 ? na : (filteredbotf ? low[2] : na), title='Bottom Channel 1', color=black, offset=-2)
showchannel2 = input(false)
plot(not showchannel2 ? na : (higherhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 2', color=gray, offset=-2)
plot(not showchannel2 ? na : (lowerlow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 2', color=gray, offset=-2)
showchannel3 = input(false)
plot(not showchannel3 ? na : (higherhhigh ? high[2] : na), title='Top Channel 3', color=silver, offset=-2)
plot(not showchannel3 ? na : (lowerllow ? low[2] : na), title='Bottom Channel 3', color=silver, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  HLswings channel: unable to offset values
//plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  ZigZag:
showZigZag = input(true)

istop = ShowTimeFractals1 ? (higherhhigh ? true : false) : (filteredtopf ? true : false)
isbot = ShowTimeFractals1 ? (lowerllow ? true : false) : (filteredbotf ? true : false)
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)

zigzag = (
    istop and topcount[1] > botcount[1] ? high[2] :
    isbot and topcount[1] < botcount[1] ? low[2] :
    na )
//zigzag = not showZigZag ? na : ( filteredtopf == true ? high[2] : filteredbotf == true ? low[2] : na )
plot(not showZigZag ? na : zigzag, title= 'ZigZag', color=black, offset=-2)

// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
bc = zigzag and high[2] == zigzag ? red : zigzag and low[2] == zigzag ? lime : silver
barcolor(showBarColors ? bc : na, offset=-2)

// ||---  Pattern Recognition:

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

// ||-->  Functions:
isBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad <= 0.886
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAltBat(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.382
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isButterfly(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.786
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 1.27 and xad <= 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isABCD(_mode)=>
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isGartley(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.618 // 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 0.75 and xad <= 0.875 // 0.786
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isCrab(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.75 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad >= 1.5 and xad <= 1.625 // 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isShark(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 1.13 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 2.24
  _xad = xad >= 0.88 and xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

is5o(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.13 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.618 and abc <= 2.24
  _bcd = bcd >= 0.5 and bcd <= 0.625 // 0.5
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 0.236 // negative?
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isWolf(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.27 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 0 and abc <= 5
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 1.618
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 5
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isHnS(_mode)=>
  _xab = xab >= 2.0 and xab <= 10
  _abc = abc >= 0.90 and abc <= 1.1
  _bcd = bcd >= 0.236 and bcd <= 0.88
  _xad = xad >= 0.90 and xad <= 1.1
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isConTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.618
  _bcd = bcd >= 0.382 and bcd <= 0.618
  _xad = xad >= 0.236 and xad <= 0.764
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isExpTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.236 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.000 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.236 and bcd <= 2.000
  _xad = xad >= 2.000 and xad <= 2.236
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(-1) and not isABCD(-1)[1], text="\nAB=CD", title='Bear ABCD', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(-1) and not isBat(-1)[1], text="Bat", title='Bear Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(-1) and not isAltBat(-1)[1], text="Alt Bat", title='Bear Alt Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(-1) and not isButterfly(-1)[1], text="Butterfly", title='Bear Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(-1) and not isGartley(-1)[1], text="Gartley", title='Bear Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(-1) and not isCrab(-1)[1], text="Crab", title='Bear Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(-1) and not isShark(-1)[1], text="Shark", title='Bear Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(-1) and not is5o(-1)[1], text="5-O", title='Bear 5-O', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(-1) and not isWolf(-1)[1], text="Wolf Wave", title='Bear Wolf Wave', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(-1) and not isHnS(-1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bear Head and Shoulders', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(-1) and not isConTria(-1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bear Contracting triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(-1) and not isExpTria(-1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bear Expanding Triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(1) and not isABCD(1)[1], text="AB=CD\n", title='Bull ABCD', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(1) and not isBat(1)[1], text="Bat", title='Bull Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(1) and not isAltBat(1)[1], text="Alt Bat", title='Bull Alt Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(1) and not isButterfly(1)[1], text="Butterfly", title='Bull Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(1) and not isGartley(1)[1], text="Gartley", title='Bull Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(1) and not isCrab(1)[1], text="Crab", title='Bull Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(1) and not isShark(1)[1], text="Shark", title='Bull Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(1) and not is5o(1)[1], text="5-O", title='Bull 5-O', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(1) and not isWolf(1)[1], text="Wolf Wave", title='Bull Wolf Wave', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(1) and not isHnS(1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bull Head and Shoulders', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(1) and not isConTria(1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bull Contracting Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(1) and not isExpTria(1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bull Expanding Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)

beautiful work sir. By chance have you looked at recreating the HSI or Harmonic Strength Index for tradingview. Im using it in Sierra with HPC but would love to get those HSI confirmations in TV as well. All the best!
Svara
Does this repaint?
+3 Svara
good work, God bless you
Svara
Good, very good indicator. Thx
Svara
I like it very much. But when testing it seems there is a lag on the current signal?
Meaning when a sell signal is triggered, it comes 10 minutes or two candles later on a five minute chart?
Am I reading it wrong?
Svara
@bakkah, thats how it works a fractal is a triangular shape like this: < < ^ > >
+1 Svara
really thank you. this is great work.
+2 Svara
This is excellent, could you please build Alerts into this? I would be open to make a $$ payment for that. Contact me. Thanks!
Svara
thank you
Svara
Awesome work but are you sure it works as expected? I was looking for Gartley patterns.
+5 Svara
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Program Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Refer a friend Ordningsregler Help Center Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Lightweight Charting Library Blogg och nyheter Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Refer a friend Mina kölappar Help Center Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut