zdmre

RSI Linear Regression with ZigZag by zdmre

zdmre Uppdaterad   
Both the RSI (Relative Strength Index) and the Linear Regression ( LR ) rank among the most popular momentum indicators used in trading. When used in combination with other technical indicators (ZigZag), both RSI, LR and ZigZag can offer value in validating trade opportunities to optimize your risk management practices.

Here’s a look at how to use RSI, LR and ZigZag (Can be used for divergence patterns.) as part of your trade analysis.

If you have new ideas to improve this indicator then let me know please.

***Use it at your own risk


Versionsinformation:
Visual optimization.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?