ADUPOWERAK

RSI Cryptomars short-line helper 1.2

ADUPOWERAK Uppdaterad   
This is an aid for assisting Cryptomars indicator trading. When the Cryptomars indicator signals, you can use it as a judgment as to whether or not to trade, or you can trade ahead of its signal.

Its recommended chart level is 5m

Its use is very simple:
BUY= signal > D or signal > D2
SELL= signal < D or signal < D2

When the signal passes through D or D2 from bottom to top and the signal shows a form of walking up, we buy
When the signal passes through D or D2 from top to bottom and the signal appears to be walking down, we sell

If you want more information, there is a signal signal 2 in my indicator, you can adjust its color to red, when signal > signal 2, it is a buy form, when signal < signal 2, it is for sale Form,
Versionsinformation:
update data
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta ADUPOWERAK för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.