Library "Time"
Utilities for measuring time.

bar() Gets the number of milliseconds per bar.
Release Notes: v2 Added shortcut for getting the date.

Added:
date(datetime) Gets the start of the day for the provided time value.
  Parameters:
    datetime: The time of day to acquire the date from.
  Returns: The number of milliseconds representing the date for the given value.
Release Notes: v3

Added:
timeOfDay(datetime) Gets milliseconds from the start of the day.
  Parameters:
    datetime: The date/time to acquire the time of day from.
  Returns: The number of milliseconds representing time of day.
Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.