veryfid

Wave Trend Momentum Oscillator

veryfid Uppdaterad   
This momentum oscillator is instantaneous and also extremely accurate. For use on all timeframes. Shows wave trend momentum as well as reliable diversions. A secondary crossover (Wave Trend Crossover) can be turned on to give even earlier entries and exits. This indicator has the ability to show changes in trend before it happens. Diversions can be turned off in settings.

There are 3 different smoothing options to tune the indicator to your chart/timeframe. Default setting is HULL.

Wave trend has 4 coloring options: sold, dual color 1, dual color 2 or none (dont show wave trend).

A J line can be turned on in settings as well as the wave trend crossover.
Versionsinformation:
- Added alerts
- Added names for style options.
Versionsinformation:
- Added alerts for diversions. These can be set individually or use "All Diversions" to set one alert for all divs.
- Updated to pinescript v5 and added custom color options

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?