chipmonk

Multi EMA with labels (Any timeframe)

chipmonk Uppdaterad   
This script lets you add up to 8 EMAs (Exponential Moving Averages) that can be set to any timeframe and length. The difference between this and other EMA indicators is that it has a simple label attached to each EMA showing which timeframe it belongs to and what length it is, so you can get that information at a glance while trading without having to remember the specific settings for each EMA.

I was personally looking for something like this because I like clarity on my chart and these labels really help. The existing EMA indicators I found with labels don't support multiple timesframes or if they do, they don't include the timeframe itself in the label, so that's why I created this simple script and shared it in case somebody else is looking for the same. Enjoy.
Versionsinformation:
  • Fixed rounding of price labels, the tick value is now shown
  • New optional setting for hiding price labels
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?