cbryce23

RSI MTF Dashboard

A Multi-Timeframe Dashboard for RSI , inspired by the teachings of @bestforexmethod from Twitter .

Used it to easily find momentum, in conjuction with the other indicators like RebelAnt3CR

#3CRSquad
Release Notes: Updated to allow you to select between 1-8 tickers to be displayed, and the ability to select the RSI values that give the bullish/bearish colouring. Plus a general tidy up of the code itself.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?