PaRn_T

Wavy Tunnel + Trend ATR Buy Sell Signal by PaRn

Wavy Tunnel + Trend ATR Buy Sell Signal by PaRn

Originality by PaRn
First Combination of Wavy Tunnel + Trend ATR Buy Sell Signal by PaRn
"Buy Sell Signal" is base on Volatility Stop 20, Multiplier 2.5
"Trend Signal" is based on EMA crossover between EMA12(Close) and EMA26(Close)
Take Profit Line is EMA15(Default)
Wavy line Base on EMA34(high,close,low)
Tunnel line Base on EMA144(close),EMA169(close)

Green Candle Bar = "Uptrend"
Red Candle Bar = "Downtrend"
Buy when "Buy" Signal present
Follow Trend till the end of the trend : "Sell" Signal present
Buy More (Optional) = Green Arrow present on Uptrend

How to use Wavy Tunnel + Trend ATR Buy Sell Signal by PaRn

- Wavy Tunnel + Trend Signal can be used in any timeline from 5 Minutes to Weeks
- Price above both Wavy & Tunnel = "Uptrend"
- Green Candle Bar = Uptrend
- Buy when "Buy" Signal present
- Buy More (Optional) = Green Arrow present on Uptrend
- Hold your possition and Follow Trend till the end of the trend : "Sell" Signal present, It's time to sell all position

NOT RECOMMEND TO USE ON SIDEWAY MARKET
Release Notes: Minor Update
Trend Signal added Ribbon, EMA12,26
Release Notes: Minor Update
Release Notes: Added Bar Color Option

1. Gradient
Green = Bullish Market
Red = Bearish Market
Light Blue = Rally (Bullish Turning Point)
Blue = Strong Rally
Yellow = Dip
Orange = Strong Dip (Buy on Dip)

2. Green - Red
Green = Bullish Trend
Red = Bearish Trend
Release Notes: Swap Alert Condition
Release Notes: Minor Alert Update
Release Notes: Adjust Default Value
Release Notes: Minor Update - Repaint Issue
Release Notes: add alert for Buy/Sell more signals
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?