DataCryptoAnalytics

Cross SMA - DataCrypto Analytics

DataCryptoAnalytics Uppdaterad   
Script that shows buying and selling points on the chart based on the crossing of the 50 and 100 period moving averages.

Shows subtitles in all timeframes.

We are not responsible for the signs of this indicator, it was developed only for studies, it is not an investment advice
Release Notes: See below the changes made to the script:

- Changed SMA50 to SMA30.
- Change in intersections, improving the signs of buying and selling.
- Added filling of SMA30/SMA100.
Release Notes: See below the changes made to the script:

- Added Icon Buy/Sell


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?