CSC1

VIX Implied Move Bands for ES/Emini futures

This script uses the close of the VIX on a daily resolution to provide the 'implied move' for the E-mini SP500 futures . While it can be applied to any equity index, it's crucial to know that the VIX is calculated using SPX options, and may not reflect the implied volatility of other indices. The user can adjust the length of the moving average used to calculate the bands, the window of days used to calculate the implied move, and the multiplier that effects the width of the bands.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?