Gregg_s

RSI or %B of Bitfinex shorts /longs of main crypto trading pairs

Normalized longs and shorts with %B or RSI of some crypto trading pairs listed below (longs and shorts data from Bitfinex). If you're not familiar with %B just use default setting and it will plot a RSI of the longs and shorts (screenshot is from %B). Obviously this should not be used as a single reason to take a trade but part of your analysis.

For some longs/shorts sentiment interpretation you can look at this:
https://cdn.discordapp.com/attachments/4...

Available pairs (you can add some with very basic Pine Script knowledge but it will take more time loading):
BTCUSD
ETHUSD
ETHBTC
EOSBTC
LTCBTC
XRPBTC
BCHBTC
TRXBTC
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?