fingersmcknee

Crypto Market Change in BTC [Fingers]

Crypto Market Change provides an indication of whether the value of a basket of 19 coins traded in BTC on Binance (as of July 12, 2018) are headed up or down. A simple moving average of the percentage change in BTC price for each coin is calculated. The moving averages are then summed and displayed. A measure of price volatility is indicated by standard deviation bands. Period, moving average length, and number of standard deviations are adjustable.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?