Daveatt

Syminfo.Type

Hello traders

Earlier this week I discovered a new built-in variable called syminfo.type

What is it for?

This variable returns the type of the current symbol. Possible values are cfd, stock, futures , indices, forex, crypto, fund.

Cool bro but... should we care?

Well... we all should. Imagine you have a generic script and you want a different configuration whether you're trading FOREX or Crypto.
I designed a dummy example in that script that will preset the inputs according to the asset type from the chart.
Here I want 12/26/9 for forex and 20/50/50 for crypto - 30/60/90 otherwise

Quick caveat

It seems that for any crypto asset, syminfo.type returns "bitcoin". TradingView will fix it at some point but wanted to give you the heads-up regardless

Enjoy and all the BEST ^^

--
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?