rapparini

LITECOIN Logarithmic Growth Curves BTC/USD

LITECOIN Logarithmic Growth Curves BTC /USD derived from BTC logarithmic growth curves, adapted to LTC.
Being LTC similar as BTC the log growth curves can be applied also for LTC.
Release Notes: modified curves value
Release Notes: modified curves
Release Notes: new curves...
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?