Quant_

Multiple Time Frames Moving Averages (x3)

This indicator is a set of 3 moving averages for which you can configure the type of the moving averages, their length, and of course the time frame. The moving averages you can choose from are:

- Simple Moving Average ( SMA )
- Exponential Moving Average ( EMA )
- Weighted Moving Average ( WMA )
- Running Moving Average (RMA)
- Hull Moving Average ( HMA )
- Volume Weighted Moving Average ( VWMA )
- Arnaud Legoux Moving Average ( ALMA )

The time-frames you can choose from - minutes (1, 3, 5, 15, 45), hours (1, 2, 3, 4, 12), days (1, 3), weekly or monthly.

Overall, it is a minimalistic indicator. No major improvements or trading logic like some of my other indicators, but I did make it slightly easier to use and visually appealing. The MAs' colors change from light to dark green/blue/red depending on the trend - bullish or bearish respectively. Initially, those were changing from green to red (based on direction) but it became a bit confusing when they started crossing each other. Anyway, feel free to change those colors to whatever you like.

If you have suggestions on how to improve this indicator or ideas about new ones, please drop me a line. Thanks.

📊 Premium Indicators | https://empyrical.com/

📈 Daily Trade Signals | https://www.tradingview.com/u/Quant_/

🗪 Contact on Telegram| https://t.me/empyrical_com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?