LuxAlgo

Swing Highs/Lows & Candle Patterns [LUX]

This script labels swing highs and swing lows as well as the candle pattern that occurred at that precise point. The script can detect the following 6 candle patterns: hammer , inverse hammer , bullish engulfing , hanging man , shooting star , and bearish engulfing .

The notations HH, HL, LH, and LL you can see on the labels are defined as follows:

  • HH : Higher high
  • HL : Higher low
  • LH : Lower high
  • LL : Lower low

Setting

  • Length: Sensitivity of the swing high/low detection, with lower values returning the maximum/minimum of shorter-term price variations.

Usage & Details

It can be interesting to see if a top or bottom is associated with a specific candle pattern, this allows us to study the potential of such a pattern to indicate a reversal. You can hover on a label with a specific pattern to see more details about it.

Note that the labels are offset, and will appear later in real-time, as such this indicator is not intended to detect tops/bottoms in real-time.

Higher values of length might return errors.
Release Notes: Copyright update & default "length" input value set to 20.
Release Notes: Minor Changes.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?