SoftKill21

CRYPTO Trend Direction Multiple EMA's

Today I bring an indicator specialized in crypto markets.

Its made of multiples EMA : very fast, fast, normal, slow, very slow

The logic behind its simple :

For long : we check that the EMA are in ascending order like EMA 5 > EMA 10 > EMA 20 .... and at the same time that last close of candle is above all of them.
For short : we check that the EMA are in descending order like EMA 5 < EMA 10 < EMA 20 .... and at the same time last close of candle is below all of them.

It can be used with all time frames.


Enjoy it !

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?