cheatcountry

Ehlers Sinewave Indicator V2 [CC]

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Sinewave Indicator was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pgs 154-155) and this is an updated version of his original Sinewave Indicator which in my opinion seems to be more reactive to changes. Buy when the blue line crosses over the red line and sell when the blue line crosses under the red line. Also keep in mind that this indicator is based on cycles so it won't act the same as a typical indicator.

Let me know if there are other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Release Notes:
Updated to v5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?