SeaSide420

Easy System 420

In this strategy, 15 indicators are used, each giving its results as a numerical value, which then is added or subtracted from the total points, gathered from all 15 indicators.
Many thanks to RafaelZioni for his great work making the EasySys1 script which i modified to create this script.
Onchart is drawn some of the indicators, but not all, a info panel is drawn showing the value each indicator has calculated. The info panel can be turned on or off.
Many of the indicator settings can be changed by user, and this is recommended, to tune the strategy to users chosen pair/timeframe.
Therefore any pair or timeframe can be used, the strategy tester results showing possible results, remember to set commission to match your broker. example chart settings here have common crypto exchange commission value: 0.25%

indicator list: SAR + STT + ZigZag + ROC + DMI + CCI + Weis + SMA + AO + MOM + Hist + BB + Ichimoku + HMA
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?