MoriFX

Hammer & Shooting Star Candle Detector

MoriFX Uppdaterad   
Hi guys
This script will help you to find Hammer candles and also Shooting star candles.
These candle patterns indicate price reversal probability and should evaluate in bigger price context before using as a signal.
I hope you find it helpful and enjoy it.
Please leave your comments for improving this script.
Versionsinformation:
An alert has been added to the script + A bit face change
Versionsinformation:
Updated indicator has a new option in setting to filter Hammer and Star candle with color to reduce fake candles.
So you have two option:
1- All color Hammer and Star candles
2- Only "Green Hammer" and "Red Star" candles
* you can use from separate Alerts as well.

I hope you find it useful, Cheers

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?