I-love-lamp

GBTC/BTC(average) premium percentage

I updated the GBTC premium percentage indicator to the average bitcoin price (average between bitfinex, coinbase, bitstamp , bittrex, and gemini). I also left this new script open so you can update the amount of bitcoin per share because it is always changing. you can find the amount of bitcoin per share at https://grayscale.co/bitcoin-trust/ half way down on the left.
Release Notes: fixed lines 13 - 15 in script
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?