forexpirate

Indicator Integrator

Here is a light piece of code, The Indicator Integrator. It sums up a function (like an integral for you calculus folks). Unlike the 'cum' function that does a million bars of look back you can change the look back period, like limits of integration.
Built in is a difference of the close from an SMA . And there is an ROC . By changing what is summed up in the loop you can sum up the differences from the SMA or sum up the ROC . Pick your SMA length/ ROC length. Then pick your look back period of how much to add up (bars to add up). There is a built in SMA smoother of three bars on the final summation.

Comments welcomed
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study("Indicator Integrator")
l = input(defval=20,title="Length for indicator",type=integer)
s = input(title="Length of summation",type=integer,defval=40)
a= sma(close,l)
r=roc(close,l)
k=close-a
sum = 0
for i = 0 to s
    sum := sum + k[i]
bc =  iff( sum > 0, white, teal)
plot(sum,color=bc, transp=20, linewidth=3,style=columns)
plot(sma(sum,3),color=white)
hline(0)