LazyBear

Vervoort Volatility Bands [LazyBear]

This is Mr. Vervoort's take on volatility bands. Sticking to his style, he uses highly smoothed data everywhere, also improves on the way the bands are calculated. Is this better than others? I will let you guys decide :)

More info:
www.traders.com/Docu...013/08/Vervoort.html

List of my other indicators:
- Chart: - GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("Vervoort Volatility Bands [LazyBear]", shorttitle="VVB_LB", overlay=true)
src = hlc3
al = input(8, title="Average Length")
vl = input(13, title="Volatility Length")
df = input(3.55, "Deviation Multiplier")
lba = input(0.9, "Lower Band Adjustment Multiplier")

typical = src >= src[1] ? src - low[1] : src[1] - low
deviation = df * sma(typical, vl)
devHigh = ema(deviation, al)
devLow = lba * devHigh
medianAvg = ema(src, al)

MidLine = plot (sma(medianAvg, al), color=gray, title="MidLine")
UpperBand = plot (ema(medianAvg, al) + devHigh, color=red, linewidth=2, title="UpperBand")
LowerBand = plot (ema(medianAvg, al) - devLow, color=green, linewidth=2, title="LowerBand")