loxx

Smoother Momentum MACD w/ DSL [Loxx]

Smoother Momentum MACD w/ DSL uses two different EMA calculations to derive momentum and then calculates the MACD between those momentum outputs. This indicator uses a variation of Discontinued Signal Lines for the breakout/breakdown/reversal signals . There are three different signal types: middle, levels, and slope. I've also added alerts and signals. The discontinued signal lines can be smoothed using EMA or Fast EMA .

What are DSL Discontinued Signal Line?

A lot of indicators are using signal lines in order to determine the trend (or some desired state of the indicator) easier. The idea of the signal line is easy : comparing the value to it's smoothed (slightly lagging) state, the idea of current momentum/state is made.

Discontinued signal line is inheriting that simple signal line idea and it is extending it : instead of having one signal line, more lines depending on the current value of the indicator.

"Signal" line is calculated the following way :

When a certain level is crossed into the desired direction, the EMA of that value is calculated for the desired signal line
When that level is crossed into the opposite direction, the previous "signal" line value is simply "inherited" and it becomes a kind of a level

This way it becomes a combination of signal lines and levels that are trying to combine both the good from both methods.

In simple terms, DSL uses the concept of a signal line and betters it by inheriting the previous signal line's value & makes it a level.

Included:
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Alerts
  • Signals
  • Bar coloring

Other momentum indicators

CFB-Adaptive Velocity Histogram

Variety-Filtered, Squeeze Moving Averages

William Blau Ergodic Tick Volume Indicator ( TVI )

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?